JUDr. Roman Chytil je advokátem s mnohaletou praxí. V rámci své advokátní činnosti poskytuje právní služby a poradenství prakticky ve všech oblastech práva, zejména pak v právu občanském, trestním, ale i obchodním, rodinném, pracovním, či správním. Sepisuje insolvenční návrhy a řeší s tím související agendu. Spolupracuje též s notáři a se soukromými exekutory. Více viz sekce právní služby.

Od podzimu roku 2019 posílila jeho pracovní tým Mgr. Jindřiška Chytilová, do té doby působící především v oblasti exekucí. Jakožto samostatný advokát poskytuje právní služby téměř ve všech právních odvětvích. Zaměřuje se na sepisování smluv, podání či vyjádření pro soud, anebo pro správní či jiné subjekty. Více viz sekce právní služby.